X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور پروژه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی سلامت عمومی رضایت شغلی افسردگی کنش اجتماعی اضطراب
دسته بندی ایمنی صنعتی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 202 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130
بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

فروشنده فایل

کد کاربری 1988
کاربر

این فایل منابع ندارد

فهرست مطالب

مقدمه


تاریخچه گروه بهمن


بخش دوم:‌ جذب نیروی انسانی


مراحل جذب کارکنان


حوزه‌های مرکز بهمن موتور


شرح وظایف حوزه‌های نام برده


-مدیریت تحقیق و توسعه: پیشرفت و تحقیق با تکنولوژی روز


معاونت توسعه و ساخت


مدیریت منابع انسانی


مدیریت پشتیبانی


«گروه بهمن در یک نگاه (با نیم قرن فعالیت ) »


ادبیات و پیشینه تحقیق


بخش اول: سلامت روانی


بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی


الف) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب زیست‌گرایی


ب) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب روان‌کاوی


پ)بهداشت روانی از دیدگاه مکتب رفتارگرایی


ت) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب انسان‌گرایی


مفهوم انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسان


عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی


الف) نقش خانواده در سلامت روانی


ب) نقش مدرسه در سلامت روانی


پ) نقش خود در سلامت روانی


اهداف بهداشت روانی


ابعاد فعالیت‌های بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی


عوامل سازنده ‌مقیاس سلامت عمومی


الف) نشانه‌های جسمانی


ب) اضطراب


پ) کنش اجتماعی


ت) افسردگی


پژوهش‌های انجام یافته در رابطه با مقیاس سلامت عمومی


بخش دوم: رضایت شغلی


مؤلفه‌های عاطفی و شناختی رضایت شغلی


تأثیر خلق و خو


نظریه‌های رضایت شغلی


- نظریه‌ی کامروائی نیاز


- نظریه گروه مرجع


- نظریه مک کللند


- نظریه‌های مغایرت


- نظریه تفاوتهای فردی


- نظریه‌های موازنه


- نظریه برابری


- نظریه سه وجهی آلدرفر


- نظریه ارزشی لاک


- نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو


- نظریه سیستمها و رضایت شغلی


-نظریه دو عاملی رضایت شغلی


ویژگی‌‌های رضایت شغلی


الگوهای رضایت شغلی


ابعاد رضایت شغلی


الف- پرداخت


ب- ارتقاء و پیشرفت


ج- سرپرستی


د- همکاران


هـ – ماهیت شغل


- تنوع شغل


- استاندارد و تخصصی کردن وظایف


- کنترل بر روشها و مراحل انجام کار


- چالش انگیز بودن شغل


وضوح شغلی


تطابق بین شخصیت و شغل و تأثیر آن بر رضایت شغلی


همبسته‌های خشنودی شغلی: متغیرهای شخصی


الف- سن


ب- سطح تحصیلات،


ج- جنسیت


شاخص و پایمردهای رضایت شغلی و نارضایتی شغلی


رضایت شغلی و عملکرد


- تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد ضعیف است


الف) حفظ عملکرد قبلی


ب) طریقه سازماندهی کارها


ج) وجود ارتباط غیرمستقیم


- رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می‌شود


- عملکرد بهتر، منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد.


- بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه متقابل وجود دارد.


رضایت شغلی و غیبت


رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی


رضایت مندی کلی از زندگی


تخلف و رفتارهای ضدتولیدی


ترک خدمت


کارکنان چگونه نارضایتی خود را ابراز می‌کنند؟


خروج (ترک خدمت)


اعتراض


وفاداری (وظیفه شناسی)


سهل‌انگاری


بخش اول : جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه


ابزار پژوهش


روش نمره گذاری


بخش دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده


سن


جنسیت


سابقه کار


تحصیلات


الف) رضایت از کار


ب) رضایت از سرپرستی


ج) رضایت از همکار


د) رضایت از ارتقاء


هـ) رضایت از پرداخت


الف) نشانه های جسمانی ( شکایت جسمی)
ب ) اضطراب


پ ) کنش اجتماعی


ت ) افسردگی

مقدمه

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری،‌ سازمانها وجه انکارناپذیر

دنیای نوین امروز را تشکیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمانها شکل
گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن
شکل می‌گیرد. گر چه سازمانها به شکلهای مختلف و بر پایه هدفهای
گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه
تلاشهای روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به حساب
می‌آید، اداره و هدایت می‌گردند. از این رو،‌ زندگی افراد در جوامع نوین به
شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمانها قرار دارد، و همین دلیل به
تنهایی سعی در شناخت هر چه بیشتر، بهتر و علمی‌تر ماهیت و روابط
متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه و ضروری می‌سازد (حیدر علی هومن، 1381)


یکی از هدفهای پیگیر روانشناسی بررسی ماهیت رفتار و روان است. به

طور کلی هر موجود زنده‌ای جزء از راه شناخت رفتار و موقعیتهای مختلف

شناخته نمی‌شود. چون آدمی مخلوق انگیزه‌ها،‌ کششها و احساس‌های

هوشیار و امکانات فطری خویش است و رفتارش هنگامی بهنجار است که

موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرار گردد. در واقع تن و روان چنان با هم

ارتباط نزدیک دارند که هر دگرگونی در یکی از آنها موجب دگرگونی در دیگری

می‌شود. اکثر ناسازگاریهای فکری،‌ عاطفی و اخلاقی بر اثر همین

ناراحتیهای روانی ایجاد می‌گردد.

رشد و تعالی یک جامعه در گرو تندرستی افراد آن جامعه است و

شناسایی عوامل تعیین کننده و مرتبط با آن در جهت سیاست‌گذاری و

برنامه‌ریزی در سطوح خرد و کلان جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. تأمین

سلامتی افراد جامعه از دیدگاه سه بعدی جسمی، روانی و اجتماعی از

مسائل اساسی هر کشوری محسوب می‌شود.در این میان به دلیل شیوع بالا و اثرات مخرب بسیار شدید و طولانی اختلالات روانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، لزوم پرداختن به موضوع سلامت روان از اهمیت ویژه برخوردار است. ضرورت توجه به مسائل روانی با پیشرفت و توسعه تکنولوژی و زندگی ماشینی بیشتر نمود پیدا می‌کند.

از طرفی طبیعت زندگی انسان با انواع فشارهای روانی مانند محرومیتها،

شکستها، کمبودها، حوادث و فجایع طبیعی و غیرطبیعی آمیخته است اما

آنچه سلامت روانی و جسمانی او را در معرض خطر قرار می‌دهد شیوه

مقابله با این عوامل است. حال اگر بتوان عواملی را که می‌تواند بر سلامت

روانی تأثیرگذار بوده- چه مثبت، چه منفی - مورد شناسایی قرار داد،‌

زمینه‌ها و عوامل مناسب را گسترش داده و عوامل آسیب‌زا را کاهش

دهیم، می‌توان امیدوار بود که جامعه‌ای با افرادی کارآمد، سرزنده، پویا و

سرشار از امید داشته باشیم.

از سوی دیگر،‌ یکی از عمده‌ترین و شاید جنجال برانگیز‌ترین (ناگی،‌ 1996)

مفاهیمی که از یک طرف تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود
معطوف ساخته،‌ و از طرف دگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی
انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده،‌ رضایت شغلی است.

این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و

بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگر سو، به

علت آن است که رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد

و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه‌های علمی

مانند آموزش و پرورش،‌ روان‌شناسی، مدیریت،‌ جامعه‌شناسی، اقتصاد و

حتی سیاست‌ بوده است. (لاوسون و شن، 1998، به نقل از هومن، 1381).

رضایت شغلی خود تعیین کنده بسیاری از متغیرهای سازمانی است
مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش
بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ، تعلق و دلبستگی آنان به
محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در
محل کار، ایجاد ارتباطات صحیح،‌ بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار
است. تردید نیست که هر سازمان خود یک ارگانیسم منحصر به فرد است
و نخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است. (هومن، 1381)سلامت عمومی و رضایت شغلی دو عامل بسیار مهم در هر سازمانی
است. توجه به سلامت روانی افراد و رضایت شغلی آنها به عنوان یکی از
ارکان پیشرفت جوامع انسانی و عامل حفظ پویایی افراد باید به طور جدی
مورد توجه قرار گیرد.اما اینکه چگونه می‌توان این امر مهم را به مرحله اجرا درآورد و این دو عامل
مهم را در حد مطلوب در سازمانها برقرار نمود، کاری بسیار دشوار و وظیفه‌ای است بس خطیر که نیاز به تجربه، امکانات، تدابیر خاص و شاید از
همه مهمتر ابزاری علمی و معتبر دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی
سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور اجرا
گردیده است.تاریخچه گروه بهمن:

گروه بهمن در سال 1331 تحت عنوان شرکت سهامی (ایران خلیج کو) در
زمینه نمایندگی امور حمل و نقل دریایی و حق‌العمل کاری نمایندگی تجاری
شروع به کار کرد. این شرکت از سال 1338 با اخذ مجوز ساخت از سوی
وزارت صنایع معادل اقدام به مونتاژ وانت سه چرخ موسوم به وسپا با
ظرفیت 200 کیلوگرم نمود و سپس در سال 1350 با افزایش سرمایه‌،
موضوع فعالیت شرکت به ساخت و مونتاژ انواع وانتهای مزدا تبدیل شد و
وانت مزدا 1000 با ظرفیت 500 کیلوگرم به مرحله تولید رسید و نام شرکت
به کارخانجات اتومبیل‌سازی مزدا تغییر یافت. بعد از آن در سال 1363 وانت
مزدا 1600 نیز به تنوع محصولات شرکت اضافه شد و نام شرکت به ایران
وانت تبدیل گردید. به منظور استفاده در جنگ تحمیلی در سالهای
1366-1365 شرکت اقدام به مونتاژ وانت مزدا 1800 نمود از سال 1369
تولید وانت مزدا 1000 از برنامه حذف گردید و شرکت با تمام ظرفیت به
تولید وانت مزدا 1600 پرداخت از ابتدای سال 1373 و در پی واگذاری سهام
به بخش خصوصی، دگرگونی قابل ملاحظه‌ای در روند فعالیت‌های شرکت
به وجود آمد بطوری که موضوع فعالیت شرکت شامل افزایش تولید و
بهره‌برداری، طراحی و ساخت خودروی دو کابین و آمبولانس 1600، تولید
وانت و آمبولانس با موتور گردید. در تاریخ 28/4/1378 و بر اساس مصوبه
مجلس عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و با تغییر اساسنامه عطف حیات
شرکت به منظور ایجاد ملدینگ گروه بهمن شکل گرفت بدین ترتیب، تغییر
موضوع فعالیت و ساختار شرکت استراتژی گسترش در زمینه‌های مختلف
از جمله تولید سواری مزدا F323 و GLX323 و تولید انواع شاسی و شالی
قابل حرکت،‌ تولید قطعات ریخته‌گری، تولید انواع موتورسیکلت و دوچرخه و
انجام فعالیتهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. در سال
1379 فروش شرکت با نرخ رشد تقریباً 50% که بالاترین نرخ رشد طی سه
سال اخیر می‌باشد به 456 میلیارد ریال و سود قبل از کسر مالیات با 67%
رشد که بالاترین نرخ سود طی 4 سال اخیر می‌باشد به 183 میلیارد ریال
افزایش یافت تغییر قابل توجه بود طی سالیان اخیر برآیند استراتژی‌ها و
برنامه‌های دقیق نهمین شرکت برتر بورس از لحاظ درجه نقد شوندگی بوده
در حالی‌که در سال 78 رتبه 23 را به خود اختصاص داده بود. این امر نشان
دهنده استقبال بازار سرمایه از سهام گروه بوده است علاوه بر این سهام
گروه در سال 1379 بالغ بر 66% بازدهی نصیب صاحبان خود نموده است و
این مسئله در مقایسه با نرخ بازدهی سال 77 و 78 که به ترتیب برابر با
6/25% و 1/54% می‌باشد. نشانگر مدیریت بهینه و نتیجه تغییر استراتژی
گروه می‌باشد.نقش خود در سلامت روانی

مهم‌ترین عاملی که مسئولیت تأمین بهداشت روانی را به عهده دارد «خود
انسان است. هر یک از عوامل فوق،‌‌‌ تنها مراحلی از عمر انسان را تحت
کنترل گرفته و بعد از مدت معینی انسان را رها می‌کنند، در حالی‌که
«خود» انسان پیوسته با انسان بوده و از او جدا نمی‌شود. زمانی می‌رسد
که دیگران مسؤول خطای آدمی نیستند بلکه «خود» مسئول حسن و قبح
اعمال خویش خواهد بود. این مسؤلیت نقش بسیار حساسی در کمال
رشد و سلامت روانی دارد. (شاملو 1369).اهداف بهداشت روانی

وظیفه و هدف اصلی بهداشت روانی تأمین سلامت فکرو روان افراد جامعه
است به طور خلاصه بهداشت روانی دارای 4 هدف اصلی است.

1) خدماتی،‌ جهت تأمین سلامت فکر و روان افراد جامعه،‌ پیشگیری از ابتلا
به بیماریهای روانی، بیماریابی، درمان سریع و پی‌گیری بیماران مبتلا به
اختلالات عصبی روانی، کمک‌های مشورتی به افرادی که دچار مشکلات
روانی، اجتماعی و خانوادگی شده‌اند، 2) آموزشی،‌ شامل آموزش
بهداشت‌روانی به افرادی که با بیماران عصبی سروکار دارند و همچنین
آموزش بهداشت روانی هنگانی در صورت مواجهه با استرس‌ها و مشکلات
روانی،‌ آموزشی و مانند آ، 3) پژوهشی، تحقیق درباره‌ علل، نحوه شروع‌،
درمان و پیشگیری از بیماریهای روانی،‌ عقب‌ماندگی ذهنی، اعتیاد،
انحرافات. و 4) طرح و برنامه‌های بهداشتی درباره ایجاد و گسترش مراکز
جامعه روان‌پزشکی و هماهنگی بین برنامه‌های خدماتی،‌ آموزشی و
پژوهشی (میلانی‌فرد، 1374).ابعاد فعالیت‌های بهداشت روانی

برای رسیدن به اهداف سلامت روانی فعالیتهای در سه بعد صورت
می‌گیرد:1- پیشگیری: هدف کلیه فعالیتهایی است که از پیدایش یا افزایش
مشکلات روحی و اختلالات روانی جلوگیری می‌کند.2- درمان: به بهبود یافتن فرد کمک می‌کند تا به خانواده و زندگی عادی
برگردد.3- بازتوانی:‌ هدف آن است که به موازات درمان مشکلات روانی باید
توانائی‌های از دست رفته به فرد بازگردانده شود تا بتواند به گونه‌ای مفید و
سازنده برای زندگی خانوادگی و جامع باشد (ابراهیمی، 1374).اصول بهداشت روانی

برخی از اصولی را که هر فرد باید رعایت کرده و به کار ببندد تا به حفظ
سلامت روانی خود کمک کند و خود را از آسیب‌های روانی مصون بدارد. به
طور مختصر در این قسمت آورده شده است.1) احترام فرد به شخصیت خود و دیگران: فرد سالم احساس می‌کند که
افراد اجتماعی او را می‌پسندند و او نیز به نظر موافق به آنها می‌نگرد و
برای خود احترام قائل است.2) شناختن محدودیتها در خود و افراد دیگر یکی از مهمترین اصول بهداشت
روانی روبرو شدن مستقیم شخص با واقعیت زندگی است. برای رسیدن به
این مقصود نه تنها لازم است که عوامل خارجی را شناسایی کرده و بپذیرد
بلکه ضروری است تا شخصیت خود را آن‌طور که واقعاً هست قبول نماید.3) دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است: روان‌شناسان
چون می‌دانند که رفتار انسان معلول علل خاصی است برای رفتارهایی که
از او سر می‌زند شخص را سرزنش نمی کنند بنابراین از نظر آنها رفتار
«خوب و بد» موجود نیست بلکه هر رفتاری عللی دارد و اگر رفتاری برای
فرد و جامعه مضر باشد باید مانند برطرف کردن بیماری جسمی سعی در
درمان آن نمود.4) آشنایی به این که رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست: روان تابع تن
است و هر فرد انسانی بر اثر ارتباط خصوصیات روانی و جسمانی موجود
دست به عمل می‌زند.5) شناسایی احتیاجات اولیه: بهداشت روانی مستلزم دانش و ارزش‌دادن
به احتیاجات اولیه افراد بشر است بعضی از این احتیاجات جسمی و
گروهی از آنان روانی هستند. شخصی که این اصول را فهمیده و بپذیرد
مسلماً واقع‌بینانه با مشکلات زندگی مقابله می‌کند. و در نهایت اینکه
شخص دیگران را آن‌طور که هستند قبول دارد و به جای ایده‌آلیسم در رابطه
با آنها روش رئالیسم یا واقع‌بینانه را اتخاذ می‌کند. (شاملو، 1369).عوامل سازنده ‌مقیاس سلامت عمومی

با توجه به پرسشنامه 28 سؤالی گلدبرگ (1972) که در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است. عوامل سازنده سلامت عمومی شامل
مؤلفه‌‌های فرعی نشانه‌های جسمانی،‌ اضطراب،‌ اختلال در کنش
اجتماعی و افسردگی است. در این بخش عوامل شناخته شده سلامت
عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.الف) نشانه‌های جسمانی

احتیاج اصلی بدن برقرار کردن تعادل داخلی است. احتیاج موجود را برای
نگهداری و ادامه محیط طبیعی و ثابت درونی،‌ تعادل حیاتی می‌نامند.
هنگامی که به دلایلی یکی از دستگاههای فیزیولوژیکی مختلل شود، یک
احتیاج جسمانی به وجود می‌آید و اگر این احتیاج ارضاء نشود در وظایف و
فعالیت موجود اختلال حاصل خواهد شد زیرا به هم خوردن تعادل جسمانی
نوعی خطر برای موجود زنده محسوب می‌شود (شاملو، 1369).آدمی مخلوق انگیزه‌ها، کششها،‌ احساسهای هشیار و همچنین
استعدادها و امکانات فطری خویش است رفتارش هنگامی بهنجار است که
موازنه یا تعادل میان این عوامل برقرار گردد. تن و روان چنان با هم ارتباط
نزدیک دارند که هر دگرگونی در یکی موجب دگرگونی در دیگری می‌‌شود. از
سویی، وقتی شخص گرفتار بیماری مزمنی است ممکن است چنان بر

اعصاب و عوامل انگیزش او فشار منفی وارد گردد که رفتار و کردارش به
وضعی نابهنجار درآید و نشانه‌های بیماری روانی در فرد نمایان شود
(پارسا،‌ 1374).ب) اضطراب

اضطراب یکی از واکنشهای استرس است و عبارت است از ترس و تشویق
در غیاب خطر واقعی و مخصوص، ترس معمولاً مربوط است به خطری که به
روشنی قابل ادارک است ولی منبع تهدید‌آمیزی که اضطراب را برمی‌انگیرد
آشکار قابل ادراک نیست (آزاد، 1375).اضطراب از نظر کلی عبارت است از تشخیص این نکته که رویدادهایی که
انسان با آنها روبرو است خارج از دامنه شمول نظام استنباطی او قرار دارد.
وقتی که فرد کمتر خود بر رویدادها را از دست داده باشد و وقتی که در
چارچوب استنباطهای خود گرفتار باشد دچار اضطراب می‌شود (جوادی
وکدیور، 1377).شخص مضطرب تنش و ترس شدید و مداوم دارد او دچار احساس مستمر و
اضطرابی نامشخص است که خود نیز از علت و منبع آن خبر ندارد، دوران
کودکی بیماران مبتلا، نشانگر دو علت یکی توقع بی‌اندازه اولیاء و دیگری
شک و تردید کودک در انتخاب رفتاری که منجر به تشویق شود و نه تنبیه.
شخص آستانه تحمل مشکلاتش پایین است احساس عدم اعتماد به نفس
دارد،‌ و حتی در مسائل بسیار کوچک نیز از قوه و کارایی خود مطمئن
نیست، شخص مضطرب همیشه در شک و تردید به سر می‌برد و نمی‌تواند
در هیچ موردی به سرعت تصمیم بگیرد،‌ زیرا از اشتباه کردن می ترسد. هر
تردیدی که انسان نسبت به نفس خود احساس کند و هر چیزی را برای
سودمندی و کنترل ذهن خود خطرناک بداند یک منشاء بالقوه برای اضطراب
محسوب می‌شود. (شاملو 1369).پ) کنش اجتماعی

سازگاری به آن گونه ویژگی شخصیتی اشاره می‌کند که به فرد امکان
می‌ دهد تا خود را با شرایط گوناگون اجتماعی وفق دهد. رفتار بهنجار و
نابهنجار،‌ سازگار و ناسازگار از جمله مقولات مبحث سازگاری است بنابراین
سازگاری عبارت از آن الگوی رفتاری است که شخص را قادر می‌سازد تا
خود را با شرایط اجتماعی وفق دهد. البته الگوی رفتار بهنجار و ناهنجار از
جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق می‌کند و لذا آزمونهای سازگاری باید این
تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی را در نظر داشته باشند. (سیف،‌ 1371).

سازگاری از نظر علوم رفتاری عبارتست از:1) عمل برقراری رابطه روان شناختی رضایت بخش میان خود و محیط.2) عمل پرش رفتار و کردار مناسب و موافق محیطی و تغییرات محیطی.3) سازگاری موجود زنده با تغییرات درونی و بیرونی (شعاری نژاد، 1364).4) سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته‌های
فرد با منافع و خواسته‌های گروهی که در آن زندگی می‌کنند هماهنگ و
متعادل شود و تا حد امکان از برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و
ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید. فردی دارای سازگاری اجتماعی است
که خصوصیات زیر را داشته باشد.- علاقه و واکنش نسبت به مردم و خانواده.- تماس چشمی و یا پیامهایی که از حالت چهره درک می‌شود.- توانایی نوازش کردن و در آغوش گرفتن.- توانایی همکاری دربازی و دوستی.- توانایی در تشکیل رابطه نزدیک با فردی دیگر بخصوص با شریک زندگی.- استفاده موفق از رفتارهای تعاملی در اجتماع.- دیگران را به منظور ارضای امیال خود استثمار نمی‌کند و به آنها نیز

وابسته نمی‌شود. (اسلامی نسبت، 132).

تاریخ ارسال: جمعه 13 بهمن 1396 ساعت 17:49 | نویسنده: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب 0 نظر

تحقیق بررسی مبانی حقوقی و فقهی صندوق های قرض الحسنه

تحقیق بررسی مبانی حقوقی و فقهی صندوق های قرض الحسنه

تحقیق-بررسی-مبانی-حقوقی-و-فقهی-صندوق-های-قرض-الحسنهدانلودتحقیق جامع با موضوع بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 207 صفحه. قرض الحسنه، پیشینه‌ای طولانی در زندگی انسان‌ها دارد، این عمل انسانی و اقدام خیرخواهانه در آثار اندیشوران و رهبران دینی و ...


دانلود فایل

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 21 دی 1396 ساعت 23:33 | نویسنده: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب 0 نظر

پاورپوینت بررسی پیشینه تهران

پاورپوینت بررسی پیشینه تهران در 57 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 33
فرمت فایل ppt
حجم فایل 3865 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57
پاورپوینت بررسی پیشینه تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

پاورپوینت بررسی پیشینه تهران در 57 اسلاید قابل ویرایشپیشینه تهران

اولین نقشه از شهر تهران در سال ???? تهیه شده و تهران را در دوران صفویه و اوایل قاجار نشان می‌دهد.
تا پیش از کشف تمدن قیطریه و همچنین کشف آثاری در تپه‌های عباس‌آباد، گمان می‌رفت پیشینه تاریخی این شهر به همان آثار یافت شده در حوالی شهرری محدود می‌شود، ولی اکتشافات باستان‌شناسی در تپه‌های عباس‌آباد، بوستان پنجم خیابان پاسداران و دروس، نشان داد تمام آبادی‌های ناحیه تاریخی قصران، دوره‌ای درخشان از استقرار اقوام کهن و خلاقیت‌های فرهنگی را پشت سر گذارده‌اند.[?]
پس از حمله مغولان به ری و تخریب این شهر، تهران بیش‌ از پیش رشد یافت و عده‌ای از اهالی آواره ری را نیز در خود جای داد و مساحتش در این دوران به ??? هکتار رسیده بود.[?]
نخستین بار، شاه طهماسب اول صفوی در ??? ق. هنگام گذر از تهران باغ و بوستان فراوان این شهر را پسندید و دستور داد تا بارو و خندقی به دورش بکشند، این بارو که ??? برج به عدد سوره‌های قرآن و چهار دروازه رو به چهار سوی دنیای پیرامون داشت، از شمال به میدان توپ‌خانه و خیابان سپه، از جنوب به خیابان مولوی، از شرق به خیابان ری و از غرب به خیابان وحدت اسلامی (شاپور) محدود می‌شد، مساحت تهران در این دوران به ??? هکتار رسید.[?]
در دوره شاه عباس اول (????-??? ق.) پل، کاخ و کاروانسراهای زیادی بنا شد، دربخش شمالی برج و باروی شاه تهماسبی، چهارباغ و چنارستانی ساخته شد که بعدها دورش را دیواری کشیدند و به صورت کاخ (کاخ گلستان) و مقر حکومتی درآوردند.
در دوره حکومت آقا محمدخان قاجار، تهران به پایتختی برگزیده شد، روز یکشنبه ?? جمادی‌الثانی ???? ق. هم‌زمان با عید نوروز آغا محمد خان قاجار در خلوت کریم‌خانی تاج سلطنت ایران را بر سر گذارد و تهران را به عنوان پایتخت این کشور معرفی کرد.[?]

نام تهران

در مورد وجه تسمیه تهران اختلاف نظر زیادی وجود دارد، پاره‌ای از پژوهشگران «ران» را پسوندی به معنای دامنه گرفته‌اند و شمیران و تهران را بالادست و پایین‌دست خوانده‌اند. برخی دگر تهران را تغییر شکل یافته «تهرام» به معنای منطقه گرمسیر دانسته‌اند، در مقابل شمیرام یا شمیران که منطقه سردسیر است و همچنین عده‌ای بر این باورند که سراسر دشت پهناوری که امروز تهران بزرگ خوانده می‌شود در میان کوه‌های اطراف، گود به نظر می‌رسید و بدین سبب «ته ران» نام گرفت.[?]
روستایی که پیش‌درآمد شهر تهران بوده است، پیش از اسلام نیز وجود داشته اما پس از اسلام به‌تدریج نام آن معرب گردیده و از تهران به طهران تبدیل شده است اما جغرافیدانان معروف آن روزگار نیز به املای تهران اشاره نموده‌اند. هم‌زمان با جنبش مشروطه که تغییرات زیادی در ادبیات و نگارش زبان فارسی به وجود آمد، رفته‌رفته املای تهران رواج یافت و پس از تاسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و تاکید آن بر املای تهران، املای دیگر (طهران) کاملا منسوخ شد.[?]
موقعیت مکانی

برج میلاد، میان تپه‌ای با مساحت تقریبی ?? هکتار واقع در جنوب محله شهرک غرب و شمال کوی نصر در منطقه ? شهرداری تهران قرار دارد. از نظر مختصات جغرافیایی، سازه برج در ?? درجه، ?? دقیقه و ?? ثانیه طول شرقی و ?? درجه، ?? دقیقه و ?? ثانیه عرض شمالی قرار گرفته‌است.
این محل پس از بررسی و مطالعه ?? نقطه مختلف شهر تهران توسط یک گروه شامل تیم شهرسازی، تیم مطالعات تلویزیون، مخابرات، راه و ساختمان، اقتصادی، معماری، هواشناسی، تیم مطالعات ترافیک و تیم ژئوتکنیک برگزیده شده‌است.
مهمترین پارامترهایی که در انتخاب این محل مد نظر قرار گرفته به شرح ذیل است:
قابلیت انطباق بر یکی از هسته‌های شهری
دسترسی همگانی با سطح سرویس‌دهی مطلوب
قرارگیری در مرتفع‌ترین نقاط شهرمشخصات معماری و کاربردی سازه رأس برج میلاد

ساختمان رأس برج میلاد مجموعه‌ای از ?? طبقه با کاربردهای مختلف در طبقات است. این ساختمان پس از اجرای بدنه اصلی برج تا تراز ???+ ساخته و در بالای بدنه اصلی نصب می‌شود. قسمت مرکزی سازه رأس برج بتنی است که قبلاً در امتداد بدنه اصلی برج و از تراز ???+ تا ???+ اجرا شده‌است.
سه طبقه تأسیساتی به ترتیب در ترازهای مختلف وجود دارد که مساحت هر طبقه ?? متر مربع است. سازه فلزی رأس مشخصاتی به شرح ذیل را داراست:
به‌طور کلی سازه رأس به دو قسمت عمده شامل سبد فلزی و قسمت فوقانی تقسیم می‌شود.
این برج از 3 قسمت تشکیل شده است : لابی ، شفت ، سازه راس که لابی تشکیل شده است از 7 طبقه و شفت در هر 12 متر یک طبقه برای کارهای خدماتی و دسترسی برای کارهای محافظت و سازه راس از 13 طبقه تشکیل شده است .قالب لغزنده و شاغول لیزری

بدنه اصلی برج ،که سازه بالا و دکل آنتن روی آن قرار می گیرد، از چهار باله و دو هشت ضلعی تو در تو تشکیل شده است و چند دیواره ارتباط آنها را با یکدیگر برقرار می کنند. هشت ضلعی خارجی محل قرار گیری 6 آسانسور و یک راه پله اضطراری است . درون هشت ضلعی میانی در تراز 5/247 متری محلی برای نصب پایه دکل تعبیه شده است.
برای ساختن بدنه اصلی برج از روشی به نام قالب لغزنده استفاده می شود. این قالب ،که به شکل هندسی بدنه برج ساخته شده است، روی 48 جک هیدرولیک قرار دارد و به کمک آنها جا به جا می شود . ارتفاع قالب حدود یک متر است و در هر بار بتون ریزی حد اکثر 20 سانتی متر بالا برده می شود. از این رو، روزانه حدود 2 متر بر ارتفاع برج افزوده می شود.
دیواره های بدنه با شیب ملایمی به سمت بالا( هر متر حدود 21 میلی متر) کج می شوند به نحوی که قطر دایره محاطی در تراز پایه ، 28 متر و در تراز 233 متری ، 2/18 متر است. یعنی، قطر بدنه با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. البته، قطر دیواره ها نیز از 6/1 به 4/0 متر کاهش می یابد. با وجود این قطر هسته مرکزی تا ارتفاع زیادی ثابت می مانند.
میلاد یکی از مدرنترین های دنیا

برج میلاد نه تنها یک سازه استثنائی به لحاظ ارتفاع که مجموعه ای از امکانات و توانایی های خاص است. امکانات و توانایی هایی که جذابیت های ظاهری برج، تا به حال مانع از آن شده که چندان مورد توجه رسانه ها قرار گیرد.با این مقدمه پیشنهاد می کنیم گزارش زیر را که به معرفی مجموعه امکانات انحصاری برج اختصاص دارد، مطالعه کنید.
تا به حال کسی وارد برج میلاد نشده تا از نزدیک تمام آن چیزهایی را که در برج به کار رفته مشاهده کند. حتما هر کسی که از کنار برج یا اتوبان های اطراف رد می شود، فقط به بزرگی و عظمت برج توجه می کند و همین موضوع باعث شده تا هیچ کس به فناوری هایی که در بلند ترین برج ایران و چهارمین برج مخابراتی دنیا به کار رفته در نوع خود بی نظیر است و تمام این فناوری ها به مقاومت سازه هم کمک شایانی کرده است. انواع شیشه ها، آسانسور، رستوران گردان، سیستم نورپردازی و حتی برق رسانی به برج میلاد در نوع خود بی نظیر است و با دقت فراوانی ساخته شده است .همشهری مسافر در این گزارش تمام فناوری های خاص و جدیدی را که در برج میلاد به کار رفته است را معرفی می کند. پیشنهاد می کنیم حتما قسمت های این گزارش را مطالعه کنید چون شاید حتی در زمان بازدید از برج هم نتوانید خیلی از تکنولوژی ها و فناوری های خاصی را که در این برج به کار گرفته شده از نزدیک مشاهده کنید.
تحلیل و بررسی برجهای ساخته شده در جهان

با توجه به بررسی و برداشت هایی که از برج های مخابراتی ساخته شده در جهان بعمل آمد. می‌ توان نتیجه‌گیری کرد هر برج مخابراتی از قسمت های مختلف تشکیل یافته که هر قسمت ویژگی های اقتصادی، فنی و اجرایی خاص خود را داشته و برای طراحی مجموعه برج لازم است برای هر قسمت این ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به منطقه و شرایط احداث برج طرح مناسب تهیه شود. در این بخش سعی شده ویژگی هر قسمت از برج با توجه به مطالعات انجام گرفته روی برج های مختلف ارائه گردد

تاریخ ارسال: دوشنبه 18 دی 1396 ساعت 16:00 | نویسنده: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب 0 نظر

پاورپوینت بررسی ریسک های اشخاص

پاورپوینت بررسی ریسک های اشخاص در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 410
فرمت فایل pptx
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
پاورپوینت بررسی ریسک های اشخاص

فروشنده فایل

کد کاربری 10255
کاربر

پاورپوینت بررسی ریسک های اشخاص در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


فهرست مطالب

مقدمه

معرفی ریسک های اشخاص

دیدگاههای مختلف درمورد ریسک های اشخاص

ریسک های اشخاص ازدیدگاه فردی

ریسک های موضوع بحث اشخاص ازدیدگاه فردی

مرگ وزندگی

افراد متاثرازمرگ زودرس

میزان تعیین مالی مورد نیازافراد

میزان تعیین مالی مورد نیازافراد

شیوه های تخمین میزان پوشش مورد نیاز

شیوه ارزش مادی زندگی انسان

مراحل انجام شیوه ارزش مادی زندگی انسان

شیوه نیازها

مراحل انجام شیوه نیازها

شیوه نگهداری یا انباشت سرمایه

مراحل شیوه نگهداری یا انباشت سرمایه

عوامل موثردراداره کردن ریسک ها

انواع بیمه های عمر

بیمه های عمربه شرط فوت(خطرفوت)

بیمه های مختلط عمروپس انداز(آمیخته خطرفوت وبه شرط حیات)

عوامل تاثیرگذاردرشرایط زندگی افراد

حوادث

عوامل کاهش دهنده حوادث

انواع حوادث

شرایطی که حوادث تحت پوشش بیمه قرارمی گیرد

مهم ترین ومعروف ترین بیمه نامه حوادث اشخاص

اساس محاسبه حق بیمه دربیمه نامه های حوادث

بیماری ها

موضوع بیمه های درمان

طرح های مختلف بیمه های درمان

بازنشستگی

راههای مقابله باکاهش درآمددردوران بازنشستگی

تاریخچه بیمه های بازنشستگی

بیمه تامین اجتماعی درایران

نکات اساسی درقوانین بازنشستگی

پس اندازهای شخصی وسرمایه گذاری

بیمه بازنشستگی فردی

انواع مستمری (باتوجه به نحوه پرداخت حق بیمه)

ریسک های اشخاص ازدیدگاه اجتماعی(جامعه)

عوامل موثردرریسک های اشخاص ازدیدگاه اجتماعی(جامعه)

تغییرات کیفی جمعیت

بررسی افرادپیر(کهنسال)

بررسی افراد کهنسال ازنظراقتصادی

بررسی افراد کهنسال ازنظراجتماعی

راهکارهای کنترل ریسکهای اجتماعی افراد کهنسال

مهاجرت وبیکاری

ریسک های اشخاص ازدیدگاه سازمانی

انواع ریسک های اشخاص درسازمان

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 13:53 | نویسنده: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب 0 نظر

پاورپوینت بررسی ریسک های مسئولیت

پاورپوینت بررسی ریسک های مسئولیت در 34 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 554
فرمت فایل pptx
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
پاورپوینت بررسی ریسک های مسئولیت

فروشنده فایل

کد کاربری 10255
کاربر

پاورپوینت بررسی ریسک های مسئولیت در 34 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


فهرست مطالب


مفهوم و مبانی حقوقی مسئولیت

مسئولیت حقوقی

مسئولیت کیفری

مسئولیت مدنی

اقسام مسئولیت مدنی

تعریف مسئولیت مدنی

انواع مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی

مسئولیت مدنی کارفرمایان

مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی

مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی

حمل و نقل بین المللی

ریسک های حمل و نقل هوایی

مسئولیت مدنی پزشکان،جراحان، دارو سازان و مدیران مراکز درمانی

بیمه نامه هایی برای پوشش ریسک های ناشی از حرفه

مسئولیت مدنی آرشیتکت ها و مقاطعه کاران

مسئولیت مدنی مالک و مستاجر در مقابل یکدیگر

مسئولیت مدنی همسایه در مقابل همسایه

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث بهره برداری و حمل و نقل و توزیع گاز و برق

سایر انواع مسئولیت های مدنی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 13:53 | نویسنده: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 244 )
   1      2     3     4     5      ...      49   >>
صفحات