فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77
مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ......................................................

18

2-1 بخش اول : یادگیری سازمانی ............

19

2-1-1 مقدمه .............................................................

19

2-1-2 تعریف یادگیری و عناصر آن ............................

21

2-1-3 تعاریف یادگیری سازمانی .......................................

22

2-1-4 نظریه پردازان یادگیری سازمانی ..........................

24

2-1-5 ویژگی های یادگیری سازمانی ............................

25

2-1- 6 فرایند یادگیری سازمانی ...............................

26

2-1-6-1کسب دانش ...................................................

26

2-1-6-2 توزیع اطلاعات .........................................

26

2-1-6-3 تفسیر اطلاعات ..........................................

28

2-1-6- 4 حافظه سازمانی ..............................................

29

2-1-7 یادگیری سازمانی و سازمان یاد گیرنده ............

31

2-1-8 ایجاد یک سازمان یادگیرنده ....................

33

2-1-9 ابعاد یادگیری سازمانی ..................................

35

2-1-10 مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی ....

35

2-1-11 مولفه های یادگیری سازمانی ............................

36

2-1-12 سه مدل یادگیری سازمانی در تشخیص فرصت کارآفرینانه ...

38

2-1-12-1 یادگیری ادراکی در فاز اکتشاف ..................

40

2-1-12-2 یادگیری رفتاری در فاز شکل گیری ...........

42

2-1-12-3 یادگیری اجرایی در طول هر دو فاز تشخیص فرصت .

44

2-1-13 تشخیص فرصت از طریق یادگیری ......................

46

2-1-13-1 تشخیص فرصت از طریق یادگیری ادراکی ......

46

2-1-13-2 تشخیص فرصت از طریق یادگیری رفتاری ............

47

2-1-13-3 تشخیص فرصت از طریق یادگیری اجرایی .......

48

2-1-14 تاریخچه سازمان یادگیرنده .................

49

2-1-15 تعاریف سازمان یادگیرنده .....................................

51

2-1- 16ویژگی های سازمان یادگیرنده .........................

51

2-1-17 ایجاد یک سازمان یادگیرنده ...............................

52

2-1- 18 اهمیت سازمان یادگیرنده ....................

54

2-1-19 تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ...

54

2-1-20 تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده ..

56

2-1-21 راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده ........

59

2-1-22 موانع بکار گیری یادگیری سازمانی .......

61

2-1-23 مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی ...

61

2-1-24 مولفه های یادگیری سازمانی ...........................

62

2-2 بخش دوم : بهره وری منابع انسانی ...............

65

مقدمه .............................................................

65

2-2-1بهره وری ...............................................................

66

2-2-2تاریخچه بهره وری .............................................

67

2-2-3 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری .......................

68

2-2-4 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار ...............

70

2-2-5عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی .............

71

2-2-6مدل ACHIEVE .....................................................

72

2-2-7 تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری ............................

74

2-2-8 شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان­ها ..

75

2-2-9 اندازه­گیری بهره­وری .........................................

77

2-3 چندی درباره سازمان مورد پژوهش ....................

78

2-3-1 تعریف شهرداری .........................................

2-3-2 شهرداری محلات ...........................................

78

79

2-4 پیشینه پژوهش ................................

80

2-4-1 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ...........

80

2-5 جمع بندی ..............................................

84

منابع فارسی:

1ـ اسدی، اصغرو دیگران ، 1379 ، سازمان یادگیرنده ، طرح تحقیق برای پروژه تدوین لایحه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

الحسینی، سید حسن ،1380 ، چاپ اول ، سنجش بالندگی سازمانها با رویکرد تحلیلی- کاربردی، تهران؛ نشر بهاریه.

3ـ الوانی، سید مهدی ، 1382،سازمانهای یاد دهنده ،نسل جدید سازمانهای یادگیرنده، فصلنامه علمی، تخصصی مدیریت و توسعه، شماره 18، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

4ـ ایران نژاد ،سلیمان،1378، چاپ اول ، مدیریت در آینده قرن 21

آموزشی تدبیر ،1376، شماره 20 ، صفحه 12-75

6ـ حیدری تفرشی، غلامحسین و دیگران ، 1381، نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، تهران؛ نشر فراشناختی اندیشه.

7ـ دفت ، ریچارد ال ، 1380، تئوری و طراحی سازمان ، ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی ،تهران:انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

8ـ رضایی کلید بری ، علیخان گرگانی ، سلیمی وحمید رضا و روح الله و سعید باقر، 1391

بهره وری منابع انسانی (با تاکید بر مفاهیم ،مدل ها و عوامل موثر )، چاپ ابریشم ، جلد یک

9ـ رهنورد، فرج ا، 1378، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، فصلنامه علمی کاربردی مدیریت دولتی ، شماره 43 ، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.


تاریخ ارسال: شنبه 19 خرداد 1397 ساعت 06:31 | نویسنده: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.