فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 130 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه.................................................................................................................... 14

2-1- مبانی نظری.................................................................................................. 15

2-1-1 مدیریت کیفیت فراگیر................................................................................. 15

2-1-2- پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر..................................................................... 17

2-1-3- فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر..................................................................... 19

2-1-4- پیشگامان کیفیت........................................................................................ 22

2-1-4-1- دمینگ.................................................................................................. 22

2-1-4-2- جوزف جوران...................................................................................... 24

2-1-4-3- آرماند فیگنبام........................................................................................ 25

2-1-4-4- فیلیپ کرازبی....................................................................................... 26

2-1-4-5- بیل کانوی............................................................................................. 27

2-1-5- مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری............................................................ 30

2-1-6- نظریات مختلف در زمینه ابعاد مدیریت کیفیت جامع.................................... 31

2-1-7- ابعاد مدیریت کیفیت جامع......................................................................... 32

2-1-7-1- توانمندسازی......................................................................................... 32

2-1-7-2- پاسخگویی........................................................................................... 33

2-1-7-3- سرعت................................................................................................. 34

2-1-7-4- صحت................................................................................................. 34

2-1-7-5- زیبایی فضای ارائه خدمات..................................................................... 34

2-1-7-6- اعتماد محوری...................................................................................... 34

2-1-7-7- شفافیت و اطلاع رسانی......................................................................... 35

2-1-7-8- انعطاف پذیری...................................................................................... 36

2-1-7-9- رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی......................................................... 36

2-1-8- مشتری..................................................................................................... 38

2-1-8-1- رضایت مشتری..................................................................................... 38

2-1-8-2- الگوهای رضایت مندی مشتری............................................................... 40

2-1-8-2-1- الگوی رضایت مندی مشتری سوئدی.................................................. 40

2-1-8-2-2- الگوی رضایت مندی مشتری آمریکایی................................................ 41

2-1-8-2-3- الگوی اولیه رضایتمندی مشتری نروژی............................................... 42

2-1-8-2-4- الگوی رضایتمندی مشتری اروپایی..................................................... 42

2-1-8-2-5- الگوی رضایتمندی مشتری سوئیس...................................................... 43

2-1-8-2-6- الگوی رضایتمندی مشتری مالزی (2000)............................................ 44

2-1-8-2-7- الگوی رضایتمندی مشتری دوین و دیگران (2004).............................. 44

2-1-8-2-8- تشریح مدل شاخص ملی رضایت مشتری در ترکیه، آیدین و اوزر (2005)... 45

2-1-8-2-9- تشریح مدل شاخص ملی رضایت مشتری در ترکیه، ترکییلماز و اوزکان (2007) 46

2-1-8-3- مشتری محوری .................................................................................. 45

2-1-8-4- رویکرد مشتری‌مدار............................................................................... 64

2-2- پیشینه پژوهش.............................................................................................. 47

2-2-1- پژوهش های داخلی.................................................................................. 48

2-2-2- پژوهش های خارجی................................................................................ 50

2- 3- جمع بندی پیشینه پژوهش............................................................................ 52

2-4- مدل مفهومی پژوهش..................................................................................... 53

2-5- مدل تحلیلی پژوهش..................................................................................... 55

بخشی از منابع فارسی

ابوالحسنی، رضا، (1387)، مدیریت کیفیت جامع و نوآوری، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره 28، ص 62- 74.

آقایی، عبداله، (1379)، مدیریت کیفیت جامع: تعاریف ومفاهیم....، ماهنامه استاندارد، شماره 112، ص 35-26.

ایران نژاد پاریزی، مهدی، (1384)، تکریم مشتری و ارائه خدمت با کیفیت برتر(تحول بنیادی در نظام اداری کشور)، فصلنامه تحول اداری، دوره هشتم، شماره 49، ص 36-26.

تهامی، محمد، (1390)، اندازه گیری رضایتمندی مشتریان با استفاده از روشcsm در شرکت نساجی نمونه، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره 45، ص 15-8.

جعفری، مصطفی؛ اصولی، حسین؛ شهریاری، حسام؛ شیرازی منش، مژده و فهیمی، امیر حسین، (1383)، ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر (جلد اول)، چاپ سوم، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

حاجی شریف، محمود ،(1376)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر ISO 9000، چاپ دوم، مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک.

حاجی شریف، محمود ،(1376)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر ISO 9000، چاپ دوم، مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک.

حسینی هاشم زاده، داود، (1388)، بررسی عوامل موثربررضایت مندی مشتریان بانک صنعت ومعدن نشریه ،مدیریت بازرگانی، شماره 2،ص63-82.

حقیقت، حمیدرضا، (1385)، چگونگی ارتقای سطح خدمات در نمایندگی­های مجاز، مجله فرهنگ خدمت، شماره 8، ص 45-55.

خنیفر، حسین و حیدرنیا، زهرا ،(1385)، رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم، ص 116-87.


تاریخ ارسال: شنبه 19 خرداد 1397 ساعت 06:26 | نویسنده: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.